Direktori Jabatan/Fakulti

Jabatan / FakultiNo. TelefoneMail
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK03-3280 5024bhea@unisel.edu.my
FAKULTI PENDIDIKAN & SAINS SOSIAL03-3280 5094fpss@unisel.edu.my
FAKULTI PERNIAGAAN & PERAKAUNAN03-5522 3546 
FAKULTI SAINS KESIHATAN03-5522 3421 
INSTITUT BIO IT SELANGOR03-5522 3428 
INSTITUT KAJIAN MALAYSIA INDONESIA (IKMI)03-3280 5150 
JABATAN KEJURUTERAAN, FAKULTI KEJURUTERAAN & SAINS HAYAT03-3280 5125 / 5123 
JABATAN KESELAMATAN – BJ03-3280 5060 
JABATAN KESELAMATAN – SA03-3280 3539 
JABATAN KOMUNIKASI, FAKULTI KOMUNIKASI, SENI VISUAL & PENGKOMPUTERAN03-3280 5162 / 5121 / 5162 
JABATAN PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN – BJ03-3280 5006 
JABATAN PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN – SA03-5522 3407 
JABATAN PENGURUSAN ASET & PEMBANGUNAN PERNIAGAAN03-3280 5019 
JABATAN REKOD, PEPERIKSAAN & KONVOKESYEN – BJ03-3280 5020 
JABATAN REKOD, PEPERIKSAAN & KONVOKESYEN – SA03-5522 3481 
PEJABAT ANTARABANGSA (INTERNATIONAL OFFICE)03-5522 3465 
PEJABAT BENDAHARI – BJ03-3280 5042 
PEJABAT BENDAHARI – SA03-5522 3544 
PEJABAT BHEA (SA)03-5522 3470bhea@unisel.edu.my
PEJABAT HAL EHWAL UNDANG_UNDANG03-3280 5045 
PEJABAT KOMUNIKASI KORPORAT03-5522 3420corporate@unisel.edu.my
PEJABAT NAIB PRESIDEN & TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK, PENYELIDIKAN DAN JARINGAN INDUSTRI)03-5522 3524tnc.akademik@unisel.edu.my
PEJABAT NAIB PRESIDEN & TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN PELAJAR & JARINGAN KOMUNITI)03-3280 5030 
PEJABAT PEMASARAN & KEMASUKAN03-5522 3435 
PEJABAT PENDAFTAR03-5522 3430 
PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA03-3280 5058hr@unisel.edu.my
PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA – KAMPUS SHAH ALAM03-5522 3446 
PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA – UNIT FAEDAH & SARAAN03-3280 5056 
PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA – UNIT FAEDAH & SARAAN (CUTI)03-3280 5052 
PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA – UNIT KENAIKAN PANGKAT03-3280 6179 
PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA – UNIT PEMBANGUNAN STAF (LATIHAN)03-3280 6178 
PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA – UNIT PENTADBIRAN (KENDERAAN)03-3280 5050 
PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA – UNIT PERJAWATAN & KHIDMAT SOKONGAN03-3280 5058 
PEJABAT PRESIDEN & NAIB CANSELOR03-5522 3405 
PEJABAT TADBIR URUS KORPORAT DAN JAMINAN KUALITI03-5522 3432 / 03-3280 5025 
PEJABAT TNCA (BJ)03-3280 5012tnc.akademik@unisel.edu.my
PERPUSTAKAAN03-3280 5080library@unisel.edu.my
PUSAT ISLAM UNISEL03-3280 5132 
PUSAT JAMINAN KUALITI UNISEL03-5522 3424 
PUSAT JARINGAN KOMUNITI (COMNET)03-3280 5098comnet@unisel.edu.my
PUSAT KOKURIKULUM & AKTIVITI PELAJAR03-3280 5038 
PUSAT KOMUNIKASI & TEKNOLOGI MAKLUMAT (CICT)03-3280 6000helpdesk_cict@unisel.edu.my
PUSAT KUALITI PROGRAM AKADEMIK (BJ)03-3280 5025pkpa@unisel.edu.my
PUSAT KUALITI PROGRAM AKADEMIK (SA)03-5522 3451pkpa@unisel.edu.my
PUSAT PELAJAR ANTARABANGSA03-3280 5063 
PUSAT PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PROGRAM AKADEMIK (BJ)03-3280 5002pppa@unisel.edu.my
PUSAT PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PROGRAM AKADEMIK (SA)03-5522 3451pppa@unisel.edu.my
PUSAT PEMBANGUNAN & PERKEMBANGAN PROGRAM AKADEMIK03-5522 3456pppa@unisel.edu.my
PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN & PERUNDINGAN03-3280 5071 
PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL DAN MULTIMEDIA (PPDM)03-5522 3515e-learning@unisel.edu.my
PUSAT PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (UCTL)03-3280 5116 
PUSAT PENGAJIAN ASASI DAN UMUM (PADU)03-3280 6040 
PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH (CGS)03-5522 3437 
PUSAT PENYELIDIKAN DAN JARINGAN INDUSTRI (CRIL)03-5522 3483 
PUSAT SUKAN, BUDAYA & PENGHIJAUAN03-3280 5092 
RESIDENSI PELAJAR03-3280 5158residenbj@unisel.edu.my
UNIT ALUMNI & KERJAYA03-3280 5061 
UNIT AUDIT DALAMAN03-5522 3476 
UNIT PELAJAR ANTARABANGSA,BJ03-3280 5064 
UNIT PELAJAR ANTARABANGSA,SA03-5522 3465 
UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN KURSUS – BJ03-3280 5023 / 5065 / 5066 uppk_bj@unisel.edu.my
UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN KURSUS – SA03-5522 3594 
UNIT TABUNG AMANAH PENDIDIKAN UNISEL03-3280 5110 
 Jabatan/FakultiNo. Telefon  eMail