Informasi dan Komunikasi Staf UNISEL

Direktori Jabatan Senarai terkini Pentadbiran UNISEL.

UNISEL Online University Calendar

DIREKTORI JABATAN / FAKULTI UNISEL
Bil JABATAN / FAKULTI NO TELEFON EMEL
1 ASRAMA LELAKI DI TAMAN SAUJANA JATI, KAMPUNG JAWA, KLANG
2 ASRAMA UNISEL SHAH ALAM (AUSA)
3 BAHAGIAN AKADEMIK
4 BAHAGIAN INFRASTRUKTUR & FASILITI BJ
5 BAHAGIAN INFRASTRUKTUR & FASILITI SA
6 BAHAGIAN KESELAMATAN - BJ 03-32805060
7 BAHAGIAN KESELAMATAN - SA 0332803539
8 BAHAGIAN KOLEJ KEDIAMAN 0332805158
9 BAHAGIAN PEJABAT PENDAFTAR
10 FAKULTI BIOPERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
11 FAKULTI BIOTEKNOLOGI & SAINS HAYAT
12 FAKULTI INDUSTRI KEJURUTERAAN
13 FAKULTI INDUSTRI TEKNOLOGI MAKLUMAT
14 FAKULTI KEJURUTERAAN & SAINS HAYAT (BT) 0332805123
15 FAKULTI KEJURUTERAAN & SAINS HAYAT (EN) 0332805125
16 FAKULTI KEJURUTERAAN & SAINS HAYAT (HS) 0355223421
17 FAKULTI KOMUNIKASI & MEDIA
18 FAKULTI KOMUNIKASI, SENI VISUAL & PENGKOMPUTERAN (AD) 03-32805162
19 FAKULTI KOMUNIKASI, SENI VISUAL & PENGKOMPUTERAN (CM) 03-32805162
20 FAKULTI KOMUNIKASI, SENI VISUAL & PENGKOMPUTERAN (IT) 0332805121
21 FAKULTI PENDIDIKAN & SAINS SOSIAL 0332805094 fpss@unisel.edu.my
22 FAKULTI PENGURUSAN INDUSTRI
23 FAKULTI PERNIAGAAN
24 FAKULTI PERNIAGAAN & PERAKAUNAN 0355223546
25 FAKULTI SAINS & BIOTEKNOLOGI
26 FAKULTI SAINS DAN PENDIDIKAN
27 FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI ALAM
28 FAKULTI SAINS GUNAAN & MATEMATIK
29 FAKULTI SAINS SOSIAL & PENGAJIAN INDUSTRI
30 FAKULTI SAINS SOSIAL & PENGURUSAN INDUSTRI
31 FAKULTI SENI LUKIS & SENI REKA
32 FAKULTI SENIREKA & SENIBINA
33 FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI
34 FAKULTI TEKNOLOGI SENI LUKIS DAN SENI REKA INDUSTRI
35 GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT
36 HAL EHWAL PELAJAR
37 INSTITUT BIO IT SELANGOR 0355223428
38 INSTITUT KAJIAN MALAYSIA INDONESIA (IKMI) 03-32805150
39 INSTITUT LATIHAN KEPIMPINAN UNISEL (ILKU)
40 JABATAN PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN - SA 03-55223407
41 JABATAN PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN - BJ 0332805006
42 JABATAN PENGURUSAN ASET 0332805019
43 JABATAN PENTADBIRAN AKADEMIK
44 JAPANESE ASSOCIATE DEGREE PROGRAM (JAD)
45 PEJABAT ANTARABANGSA (INTERNATIONAL OFFICE) 03-55223465
46 PEJABAT BENDAHARI 0332805042
47 PEJABAT BENDAHARI - SA 0355223544
48 PEJABAT BHEA (BJ) 02-32805024 bhea@unisel.edu.my
49 PEJABAT BHEA (SA) 03-55223470 bhea@unisel.edu.my
50 PEJABAT KOMUNIKASI KORPORAT 0355223420 corporate@unisel.edu.my
51 PEJABAT NAIB PRESIDEN & TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK, PENYELIDIKAN DAN JARIN 03-55223524 tnc.akademik@unisel.edu.my
52 PEJABAT NAIB PRESIDEN & TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN PELAJAR & JARINGAN K 0355223521
53 PEJABAT NAIB PRESIDEN & TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN PELAJAR & JARINGAN K 0332805030
54 PEJABAT NAIB PRESIDEN & TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENTADBIRAN, PERANCANGAN DAN JAR 03-55223456
55 PEJABAT PEMASARAN & KEMASUKAN 0355223435
56 PEJABAT PEMBANGUNAN
57 PEJABAT PENDAFTAR 0355223430
58 PEJABAT PENGURUSAN AKADEMIK
59 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA 0332805058 hr@unisel.edu.my
60 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - KAMPUS SHAH ALAM 0355223446
61 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT FAEDAH & SARAAN 0332805056
62 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT FAEDAH & SARAAN (CUTI) 0332805052
63 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT KENAIKAN PANGKAT 0332806179
64 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT PEMBANGUNAN STAF (LATIHAN) 0332806178
65 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT PENTADBIRAN (KENDERAAN) 0332805050
66 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT PERJAWATAN & KHIDMAT SOKONGAN 0332805058
67 PEJABAT PERPUSTAKAAN 0332805080 library@unisel.edu.my
68 PEJABAT PRESIDEN & NAIB CANSELOR 03-55223405
69 PEJABAT TADBIR URUS KORPORAT DAN JAMINAN KUALITI 03-5523432 / 03-32805025
70 PEJABAT TIMBALAN PENDAFTAR
71 PEJABAT TNC HEP
72 PEJABAT TNCA (BJ) 03-32805012 tnc.akademik@unisel.edu.my
73 PUSAT BIO-IT SELANGOR
74 PUSAT JAMINAN KUALITI UNISEL 0355223424
75 PUSAT JARINGAN KOMUNITI (COMNET) 32805098 comnet@unisel.edu.my
76 PUSAT KOKURIKULUM & AKTIVITI PELAJAR 0332805038
77 PUSAT KUALITI PROGRAM AKADEMIK (BJ) 03-32805025 pkpa@unisel.edu.my
78 PUSAT KUALITI PROGRAM AKADEMIK (SA) 03-55223451 pkpa@unisel.edu.my
79 PUSAT PELAJAR ANTARABANGSA 0332805063
80 PUSAT PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PROGRAM AKADEMIK (BJ) 03-32805002 pppa@unisel.edu.my
81 PUSAT PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PROGRAM AKADEMIK (SA) 03-55223451 pppa@unisel.edu.my
82 PUSAT PEMBANGUNAN & PERKEMBANGAN PROGRAM AKADEMIK 0355223456 pppa@unisel.edu.my
83 PUSAT PEMBANGUNAN PENGAJIAN ASASI (CDFS) 0338806040
84 PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN & PERUNDINGAN 0332805071
85 PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL DAN MULTIMEDIA (PPDM) 03-55223515 e-learning@unisel.edu.my
86 PUSAT PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (UCTL) 0332805116
87 PUSAT PENGAJIAN ASAS
88 PUSAT PENGAJIAN ASASI & UMUM
89 PUSAT PENGAJIAN INDUSTRI SAINS PERUBATAN
90 PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH (CGS) 0355223437
91 PUSAT PENYELIDIKAN DAN JARINGAN INDUSTRI (CRIL) 0355223483
92 PUSAT PERNIAGAAN, PERUNDINGAN & HUBUNGAN INDUSTRI (BCI)
93 PUSAT SAINS DAN MATEMATIK
94 PUSAT SENI BUDAYA
95 PUSAT SUKAN 0332805092
96 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (CICT) 0332806000 helpdesk@unisel.edu.my
97 SEKOLAH BIOTEKNOLOGI & SAINS HAYAT
98 SEKOLAH PENDIDIKAN
99 SELANGOR BUSINESS SCHOOL
100 SMART TAHFIZ
101 TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN & KORPORAT)
102 UNIT AKADEMIK
103 UNIT AKREDITASI & JAMINAN KUALITI AKADEMIK
104 UNIT ALUMNI & KERJAYA 0332805061
105 UNIT AUDIT DALAMAN 0355223476
106 UNIT INVENTORI & SELENGGARAAN
107 UNIT KAUNSELING
108 UNIT KEBAJIKAN
109 UNIT PELAJAR ANTARABANGSA,BJ 0332805064
110 UNIT PELAJAR ANTARABANGSA,SA 0355223465
111 UNIT PEMATUHAN DAN SEKRETARIAT AKADEMIK (UPSA)
112 UNIT PENTADBIRAN & DISIPLIN
113 UNIT PENYELENGGARAAN & FASILITI
114 UNIT PEPERIKSAAN - BJ 0332806060 / 6061 / 5023
115 UNIT PEPERIKSAAN - SA 0355223594
116 UNIT PERUNDANGAN 0332805045
117 UNIT PINJAMAN & KEBAJIKAN PELAJAR
118 UNIT REKOD DAN KONVOKESYEN - BJ 0332805020
119 UNIT REKOD DAN KONVOKESYEN - SA 0355223481
120 UNIT SISTEM MAKLUMAT
121 UNIT TABUNG AMANAH PENDIDIKAN UNISEL 0332805110

Hakcipta Terpelihara © 2012 CICT UNISEL