Informasi dan Komunikasi Staf UNISEL

Direktori Jabatan Senarai terkini Pentadbiran UNISEL.

UNISEL Online University Calendar

DIREKTORI JABATAN / FAKULTI UNISEL
Bil JABATAN / FAKULTI NO TELEFON EMEL
1 ASRAMA LELAKI DI TAMAN SAUJANA JATI, KAMPUNG JAWA, KLANG
2 ASRAMA UNISEL SHAH ALAM (AUSA)
3 BAHAGIAN AKADEMIK
4 BAHAGIAN INFRASTRUKTUR & FASILITI BJ
5 BAHAGIAN INFRASTRUKTUR & FASILITI SA
6 BAHAGIAN KESELAMATAN - BJ 03-32805060
7 BAHAGIAN KESELAMATAN - SA 0332803539
8 BAHAGIAN KOLEJ KEDIAMAN 0332805158
9 BAHAGIAN PEJABAT PENDAFTAR
10 FAKULTI BIOPERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
11 FAKULTI BIOTEKNOLOGI & SAINS HAYAT
12 FAKULTI INDUSTRI KEJURUTERAAN
13 FAKULTI INDUSTRI TEKNOLOGI MAKLUMAT
14 FAKULTI KEJURUTERAAN & SAINS HAYAT (BT) 0332805123
15 FAKULTI KEJURUTERAAN & SAINS HAYAT (EN) 0332805125
16 FAKULTI KEJURUTERAAN & SAINS HAYAT (HS) 0355223421
17 FAKULTI KOMUNIKASI & MEDIA
18 FAKULTI KOMUNIKASI, SENI VISUAL & PENGKOMPUTERAN (AD) 03-32805162
19 FAKULTI KOMUNIKASI, SENI VISUAL & PENGKOMPUTERAN (CM) 03-32805162
20 FAKULTI KOMUNIKASI, SENI VISUAL & PENGKOMPUTERAN (IT) 0332805121
21 FAKULTI PENDIDIKAN & SAINS SOSIAL 0332805094 fpss@unisel.edu.my
22 FAKULTI PENGURUSAN INDUSTRI
23 FAKULTI PERNIAGAAN
24 FAKULTI PERNIAGAAN & PERAKAUNAN 0355223546
25 FAKULTI SAINS & BIOTEKNOLOGI
26 FAKULTI SAINS DAN PENDIDIKAN
27 FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI ALAM
28 FAKULTI SAINS GUNAAN & MATEMATIK
29 FAKULTI SAINS SOSIAL & PENGAJIAN INDUSTRI
30 FAKULTI SAINS SOSIAL & PENGURUSAN INDUSTRI
31 FAKULTI SENI LUKIS & SENI REKA
32 FAKULTI SENIREKA & SENIBINA
33 FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI
34 FAKULTI TEKNOLOGI SENI LUKIS DAN SENI REKA INDUSTRI
35 GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT
36 HAL EHWAL PELAJAR
37 INSTITUT BIO IT SELANGOR 0355223428
38 INSTITUT KAJIAN MALAYSIA INDONESIA (IKMI) 03-32805150
39 INSTITUT LATIHAN KEPIMPINAN UNISEL (ILKU)
40 JABATAN PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN - SA 03-55223407
41 JABATAN PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN - BJ 0332805006
42 JABATAN PENGURUSAN ASET 0332805019
43 JABATAN PENTADBIRAN AKADEMIK
44 JAPANESE ASSOCIATE DEGREE PROGRAM (JAD)
45 PEJABAT ANTARABANGSA (INTERNATIONAL OFFICE) 03-55223465
46 PEJABAT BENDAHARI - BJ 0332805042
47 PEJABAT BENDAHARI - SA 0355223544
48 PEJABAT BHEA (BJ) 02-32805024 bhea@unisel.edu.my
49 PEJABAT BHEA (SA) 03-55223470 bhea@unisel.edu.my
50 PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR (HEP) - BJ 0332805030
51 PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR (HEP) - SA 0355223521
52 PEJABAT KOMUNIKASI KORPORAT 0355223420 corporate@unisel.edu.my
53 PEJABAT PEMASARAN & KEMASUKAN 0355223435
54 PEJABAT PEMBANGUNAN
55 PEJABAT PENDAFTAR 0355223430
56 PEJABAT PENGURUSAN AKADEMIK
57 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA 0332805058 hr@unisel.edu.my
58 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - KAMPUS SHAH ALAM 0355223446
59 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT FAEDAH & SARAAN 0332805056
60 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT FAEDAH & SARAAN (CUTI) 0332805052
61 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT KENAIKAN PANGKAT 0332806179
62 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT PEMBANGUNAN STAF (LATIHAN) 0332806178
63 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT PENTADBIRAN (KENDERAAN) 0332805050
64 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT PERJAWATAN & KHIDMAT SOKONGAN 0332805058
65 PEJABAT PERPUSTAKAAN 0332805080 library@unisel.edu.my
66 PEJABAT PRESIDEN & NAIB CANSELOR 03-55223405
67 PEJABAT TADBIR URUS KORPORAT DAN JAMINAN KUALITI 03-5523432 / 03-32805025
68 PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENTADBIRAN, PERANCANGAN DAN JARINGAN GLOBAL) 03-55223456
69 PEJABAT TIMBALAN PENDAFTAR
70 PEJABAT TNC HEP
71 PEJABAT TNCA (BJ) 03-32805012 tnc.akademik@unisel.edu.my
72 PEJABAT TNCA (SA) 03-55223524 tnc.akademik@unisel.edu.my
73 PUSAT BIO-IT SELANGOR
74 PUSAT ISLAM 0332805110
75 PUSAT JAMINAN KUALITI UNISEL 0355223424
76 PUSAT JARINGAN KOMUNITI (COMNET) 32805098 comnet@unisel.edu.my
77 PUSAT KOKURIKULUM & AKTIVITI PELAJAR 0332805038
78 PUSAT KUALITI PROGRAM AKADEMIK (BJ) 03-32805025 pkpa@unisel.edu.my
79 PUSAT KUALITI PROGRAM AKADEMIK (SA) 03-55223451 pkpa@unisel.edu.my
80 PUSAT PELAJAR ANTARABANGSA 0332805063
81 PUSAT PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PROGRAM AKADEMIK (BJ) 03-32805002 pppa@unisel.edu.my
82 PUSAT PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PROGRAM AKADEMIK (SA) 03-55223451 pppa@unisel.edu.my
83 PUSAT PEMBANGUNAN & PERKEMBANGAN PROGRAM AKADEMIK 0355223456 pppa@unisel.edu.my
84 PUSAT PEMBANGUNAN PENGAJIAN ASASI (CDFS) 0338806040
85 PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN & PERUNDINGAN 0332805071
86 PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL DAN MULTIMEDIA (PPDM) 03-55223515 e-learning@unisel.edu.my
87 PUSAT PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (UCTL) 0332805116
88 PUSAT PENGAJIAN ASAS
89 PUSAT PENGAJIAN ASASI & UMUM
90 PUSAT PENGAJIAN INDUSTRI SAINS PERUBATAN
91 PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH (CGS) 0355223437
92 PUSAT PERNIAGAAN, PENYELIDIKAN, HUBUNGAN INDUSTRI & PERUNDINGAN (BRIC) 0355223483
93 PUSAT PERNIAGAAN, PERUNDINGAN & HUBUNGAN INDUSTRI (BCI)
94 PUSAT SAINS DAN MATEMATIK
95 PUSAT SENI BUDAYA
96 PUSAT SUKAN 0332805092
97 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (CICT) 0332806000 helpdesk@unisel.edu.my
98 SEKOLAH BIOTEKNOLOGI & SAINS HAYAT
99 SEKOLAH PENDIDIKAN
100 SELANGOR BUSINESS SCHOOL
101 SMART TAHFIZ
102 TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN & KORPORAT)
103 UNIT AKADEMIK
104 UNIT AKREDITASI & JAMINAN KUALITI AKADEMIK
105 UNIT ALUMNI & KERJAYA 0332805061
106 UNIT AUDIT DALAMAN 0355223476
107 UNIT INVENTORI & SELENGGARAAN
108 UNIT KAUNSELING
109 UNIT KEBAJIKAN
110 UNIT PELAJAR ANTARABANGSA,BJ 0332805064
111 UNIT PELAJAR ANTARABANGSA,SA 0355223465
112 UNIT PEMATUHAN & SEKRETARIAT AKADEMIK
113 UNIT PENTADBIRAN & DISIPLIN
114 UNIT PENYELENGGARAAN & FASILITI
115 UNIT PEPERIKSAAN - BJ 0332806060 / 6061 / 5023
116 UNIT PEPERIKSAAN - SA 0355223594
117 UNIT PERUNDANGAN 0332805045
118 UNIT PINJAMAN & KEBAJIKAN PELAJAR
119 UNIT REKOD DAN KONVOKESYEN - BJ 0332805020
120 UNIT REKOD DAN KONVOKESYEN - SA 0355223481
121 UNIT SISTEM MAKLUMAT

Hakcipta Terpelihara © 2012 CICT UNISEL