Informasi dan Komunikasi Staf UNISEL

Direktori Jabatan Senarai terkini Pentadbiran UNISEL.

UNISEL Online University Calendar

DIREKTORI JABATAN / FAKULTI UNISEL
Bil JABATAN / FAKULTI NO TELEFON EMEL
1 BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK 0355223456
2 BAHAGIAN INFRASTRUKTUR & FASILITI - BJ 0332805006
3 BAHAGIAN INFRASTRUKTUR & FASILITI - SA
4 BAHAGIAN KESELAMATAN - BJ
5 BAHAGIAN KESELAMATAN - SA
6 BAHAGIAN KOLEJ KEDIAMAN
7 FAKULTI KEJURUTERAAN & SAINS HAYAT (BT) 0332805123
8 FAKULTI KEJURUTERAAN & SAINS HAYAT (EN) 0332805125
9 FAKULTI KEJURUTERAAN & SAINS HAYAT (HS) 0355223421
10 FAKULTI KOMUNIKASI, SENI VISUAL & PENGKOMPUTERAN (AD)
11 FAKULTI KOMUNIKASI, SENI VISUAL & PENGKOMPUTERAN (CM)
12 FAKULTI KOMUNIKASI, SENI VISUAL & PENGKOMPUTERAN (IT) 0332805121
13 FAKULTI PENDIDIKAN & SAINS SOSIAL 0332805094 fpss@unisel.edu.my
14 FAKULTI PERNIAGAAN & PERAKAUNAN 0355223546
15 INSTITUT BIO IT SELANGOR 0355223428
16 INSTITUT KAJIAN MALAYSIA INDONESIA (IKMI)
17 INSTITUT LATIHAN KEPIMPINAN UNISEL (ILKU)
18 JAPANESE ASSOCIATE DEGREE PROGRAM (JAD)
19 KOLEJ KEDIAMAN UNISEL (BANGUNAN MAIS)
20 PEJABAT ANTARABANGSA (INTERNATIONAL OFFICE)
21 PEJABAT BENDAHARI 0332805040
22 PEJABAT BENDAHARI - SA 0355223544
23 PEJABAT BHEA (BJ) 02-32805024 bhea@unisel.edu.my
24 PEJABAT BHEA (SA) 03-55223470 bhea@unisel.edu.my
25 PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR (HEP) - BJ 0332805063
26 PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR (HEP) - SA 0355223521
27 PEJABAT KOMUNIKASI KORPORAT 0355223420 corporate@unisel.edu.my
28 PEJABAT PEMASARAN & KEMASUKAN 0355223435
29 PEJABAT PENDAFTAR 0355223430
30 PEJABAT PENGURUSAN AKADEMIK
31 PEJABAT PENGURUSAN HARTA-BENDA 0332805019
32 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA 0332805017 hr@unisel.edu.my
33 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - KAMPUS SHAH ALAM 0355223446
34 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT FAEDAH & SARAAN 0332805056
35 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT FAEDAH & SARAAN (CUTI) 0332805052
36 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT KENAIKAN PANGKAT 0332806179
37 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT PEMBANGUNAN STAF (LATIHAN) 0332806178
38 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT PENTADBIRAN (KENDERAAN) 0332805050
39 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT PERJAWATAN & KHIDMAT SOKONGAN 0332805058
40 PEJABAT PERPUSTAKAAN 0332805080 library@unisel.edu.my
41 PEJABAT PRESIDEN & NAIB CANSELOR 0332805001
42 PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENTADBIRAN, PERANCANGAN DAN JARINGAN GLOBAL)
43 PEJABAT TNC HEP
44 PEJABAT TNCA (BJ) 03-32805012 tnc.akademik@unisel.edu.my
45 PEJABAT TNCA (SA) 03-55223524 tnc.akademik@unisel.edu.my
46 PUSAT ISLAM 0332805134
47 PUSAT JAMINAN KUALITI UNISEL 0355223424
48 PUSAT JARINGAN KOMUNITI (COMNET) 32805046 comnet@unisel.edu.my
49 PUSAT KOKURIKULUM & AKTIVITI PELAJAR 0332805038
50 PUSAT KUALITI PROGRAM AKADEMIK (BJ) 03-32805025 pkpa@unisel.edu.my
51 PUSAT KUALITI PROGRAM AKADEMIK (SA) 03-55223451 pkpa@unisel.edu.my
52 PUSAT PELAJAR ANTARABANGSA 0332805063
53 PUSAT PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PROGRAM AKADEMIK (BJ) 03-32805002 pppa@unisel.edu.my
54 PUSAT PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PROGRAM AKADEMIK (SA) 03-55223451 pppa@unisel.edu.my
55 PUSAT PEMBANGUNAN PENGAJIAN ASASI (CDFS) 0338806040
56 PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL DAN MULTIMEDIA (PPDM) 03-32805016 e-learning@unisel.edu.my
57 PUSAT PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (UCTL) 0332805116
58 PUSAT PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DIGITAL 0332806120
59 PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH (CGS) 0355223437
60 PUSAT PERNIAGAAN, PENYELIDIKAN, HUBUNGAN INDUSTRI & PERUNDINGAN (BRIC) 0355223483
61 PUSAT SENI BUDAYA
62 PUSAT SUKAN 0332805092
63 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (CICT) 0332806000 helpdesk@unisel.edu.my
64 SELANGOR BUSINESS SCHOOL
65 SMART TAHFIZ
66 UNIT ALUMNI & KERJAYA 0332805061
67 UNIT AUDIT DALAMAN 0355223476
68 UNIT KAUNSELING
69 UNIT PELAJAR ANTARABANGSA,BJ 0332805064
70 UNIT PELAJAR ANTARABANGSA,SA 0355223465
71 UNIT PEMATUHAN & SEKRETARIAT AKADEMIK
72 UNIT PENTADBIRAN & DISIPLIN
73 UNIT PEPERIKSAAN - BJ 0332806060 / 6061 / 5023
74 UNIT PEPERIKSAAN - SA 0355223594
75 UNIT PERUNDANGAN 0332805052
76 UNIT PINJAMAN & KEBAJIKAN PELAJAR
77 UNIT REKOD DAN KONVOKESYEN - BJ 0332805020
78 UNIT REKOD DAN KONVOKESYEN - SA 0355223481

Hakcipta Terpelihara © 2012 CICT UNISEL