Informasi dan Komunikasi Staf UNISEL

Direktori Jabatan Senarai terkini Pentadbiran UNISEL.

UNISEL Online University Calendar

DIREKTORI JABATAN / FAKULTI UNISEL
Bil JABATAN / FAKULTI NO TELEFON EMEL
1 BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK 0355223456
2 BAHAGIAN KESELAMATAN - BJ
3 BAHAGIAN KESELAMATAN - SA
4 BAHAGIAN KOLEJ KEDIAMAN
5 FAKULTI KEJURUTERAAN & SAINS HAYAT (BT) 0332805123
6 FAKULTI KEJURUTERAAN & SAINS HAYAT (EN) 0332805125
7 FAKULTI KEJURUTERAAN & SAINS HAYAT (HS) 0355223421
8 FAKULTI KOMUNIKASI, SENI VISUAL & PENGKOMPUTERAN (AD)
9 FAKULTI KOMUNIKASI, SENI VISUAL & PENGKOMPUTERAN (CM)
10 FAKULTI KOMUNIKASI, SENI VISUAL & PENGKOMPUTERAN (IT) 0332805121
11 FAKULTI PENDIDIKAN & SAINS SOSIAL 0332805094 fpss@unisel.edu.my
12 FAKULTI PERNIAGAAN & PERAKAUNAN 0355223546
13 INSTITUT BIO IT SELANGOR 0355223428
14 INSTITUT KAJIAN MALAYSIA INDONESIA (IKMI)
15 INSTITUT LATIHAN KEPIMPINAN UNISEL (ILKU)
16 JABATAN PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN - SA
17 JABATAN PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN - BJ 0332805006
18 JABATAN PENGURUSAN ASET 0332805019
19 JAPANESE ASSOCIATE DEGREE PROGRAM (JAD)
20 KOLEJ KEDIAMAN UNISEL (BANGUNAN MAIS)
21 PEJABAT ANTARABANGSA (INTERNATIONAL OFFICE)
22 PEJABAT BENDAHARI 0332805040
23 PEJABAT BENDAHARI - SA 0355223544
24 PEJABAT BHEA (BJ) 02-32805024 bhea@unisel.edu.my
25 PEJABAT BHEA (SA) 03-55223470 bhea@unisel.edu.my
26 PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR (HEP) - BJ 0332805063
27 PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR (HEP) - SA 0355223521
28 PEJABAT KOMUNIKASI KORPORAT 0355223420 corporate@unisel.edu.my
29 PEJABAT PEMASARAN & KEMASUKAN 0355223435
30 PEJABAT PENDAFTAR 0355223430
31 PEJABAT PENGURUSAN AKADEMIK
32 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA 0332805017 hr@unisel.edu.my
33 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - KAMPUS SHAH ALAM 0355223446
34 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT FAEDAH & SARAAN 0332805056
35 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT FAEDAH & SARAAN (CUTI) 0332805052
36 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT KENAIKAN PANGKAT 0332806179
37 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT PEMBANGUNAN STAF (LATIHAN) 0332806178
38 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT PENTADBIRAN (KENDERAAN) 0332805050
39 PEJABAT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA - UNIT PERJAWATAN & KHIDMAT SOKONGAN 0332805058
40 PEJABAT PERPUSTAKAAN 0332805080 library@unisel.edu.my
41 PEJABAT PRESIDEN & NAIB CANSELOR 0332805001
42 PEJABAT TADBIR URUS KORPORAT DAN JAMINAN KUALITI
43 PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENTADBIRAN, PERANCANGAN DAN JARINGAN GLOBAL)
44 PEJABAT TNC HEP
45 PEJABAT TNCA (BJ) 03-32805012 tnc.akademik@unisel.edu.my
46 PEJABAT TNCA (SA) 03-55223524 tnc.akademik@unisel.edu.my
47 PUSAT ISLAM 0332805134
48 PUSAT JAMINAN KUALITI UNISEL 0355223424
49 PUSAT JARINGAN KOMUNITI (COMNET) 32805046 comnet@unisel.edu.my
50 PUSAT KOKURIKULUM & AKTIVITI PELAJAR 0332805038
51 PUSAT KUALITI PROGRAM AKADEMIK (BJ) 03-32805025 pkpa@unisel.edu.my
52 PUSAT KUALITI PROGRAM AKADEMIK (SA) 03-55223451 pkpa@unisel.edu.my
53 PUSAT PELAJAR ANTARABANGSA 0332805063
54 PUSAT PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PROGRAM AKADEMIK (BJ) 03-32805002 pppa@unisel.edu.my
55 PUSAT PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PROGRAM AKADEMIK (SA) 03-55223451 pppa@unisel.edu.my
56 PUSAT PEMBANGUNAN PENGAJIAN ASASI (CDFS) 0338806040
57 PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL DAN MULTIMEDIA (PPDM) 03-32805016 e-learning@unisel.edu.my
58 PUSAT PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (UCTL) 0332805116
59 PUSAT PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DIGITAL 0332806120
60 PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH (CGS) 0355223437
61 PUSAT PERNIAGAAN, PENYELIDIKAN, HUBUNGAN INDUSTRI & PERUNDINGAN (BRIC) 0355223483
62 PUSAT SENI BUDAYA
63 PUSAT SUKAN 0332805092
64 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (CICT) 0332806000 helpdesk@unisel.edu.my
65 SELANGOR BUSINESS SCHOOL
66 SMART TAHFIZ
67 UNIT ALUMNI & KERJAYA 0332805061
68 UNIT AUDIT DALAMAN 0355223476
69 UNIT KAUNSELING
70 UNIT PELAJAR ANTARABANGSA,BJ 0332805064
71 UNIT PELAJAR ANTARABANGSA,SA 0355223465
72 UNIT PEMATUHAN & SEKRETARIAT AKADEMIK
73 UNIT PENTADBIRAN & DISIPLIN
74 UNIT PEPERIKSAAN - BJ 0332806060 / 6061 / 5023
75 UNIT PEPERIKSAAN - SA 0355223594
76 UNIT PERUNDANGAN 0332805052
77 UNIT PINJAMAN & KEBAJIKAN PELAJAR
78 UNIT REKOD DAN KONVOKESYEN - BJ 0332805020
79 UNIT REKOD DAN KONVOKESYEN - SA 0355223481

Hakcipta Terpelihara © 2012 CICT UNISEL